„Sieť inteligentných samospráv prihraničia“

Ilustračný obrázok

Rozvojová Agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. - ako Vedúci partner (VP) v projekte s názvom: „Sieť inteligentných samospráv prihraničia“ (NFP304030C555) začala spoločne s partnermi projektu dňa 01.02.2018 realizáciu jeho aktivít

Partneri realizovaného cezhraničného projektu:
HCP - Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci (ČR)
PP1 - OZ „Partnerstvo pre MAS Dolný Liptov“ (SR)
PP2 - Miestna akčná skupina Horný Liptov (SR)
PP3 - Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia (SR)

Mestský parlament mladých

Ilustračný obrázok

Pravidelne každý štvrtok o 16.00h. sa stretáva mládež žijúca v Turčianskych Tepliciach s koordinátorkou v priestoroch Mestského parlamentu mladých (MPM), aby uskutočňovali plánované aktivity. Priestory využívajú aj na neformálne stretávanie sa a zábavu pri zabezpečení stanovených podmienok užívania zverených priestorov. Radi príjmu aj ďalších záujemcov o spoluprácu.

2% z dane z roku 2017

Ilustračný obrázok

Občianske združenie sa aj v tomto roku uchádza o 2% (resp. u dobrovoľníkov o 3%) z vašich daní.
Podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je možné poskytnúť zaregistrovanému prijímateľovi podiel zaplatenej dane a ten ho môže použiť bez vekového obmedzenia a len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,