2% z dane z roku 2017

Ilustračný obrázok

Občianske združenie sa aj v tomto roku uchádza o 2% (resp. u dobrovoľníkov o 3%) z vašich daní.
Podľa zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov je možné poskytnúť zaregistrovanému prijímateľovi podiel zaplatenej dane a ten ho môže použiť bez vekového obmedzenia a len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti:
a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj telesnej kultúry,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum.
Poskytnuté prostriedky v roku 2014 použijeme na športovo - kultúrne a tanečné aktivity, semináre a workshopy zamerané na podporu zdravia a kultúru. Svoju činnosť zameriame najmä na deti, mládež, ženy a seniorov.