AKTÍVNA JESEŇ ŽIVOTA

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice v roku 2010 svoje zameranie upriamilo na integračné aktivity pre všetky vekové skupiny obyvateľov Turčianských Teplíc a tak na základe projektu s názvom Aktívna jeseň života začalo od júna 2010 realizovať projekt s finančnou podporou Nadácie Orange.
Zámerom projektu sú rôzne aktivity pre seniorov so zapojením dobrovoľníkov a aktivistov z radov detí a mládeže v spolupráci s partnermi projektu Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec, OZ Kvitnúca nádej, občianskou iniciatívou Turčianske Teplice NAŠE M(I)ESTO, Klubom dôchodcov v Turčianskych Tepliciach a vzdelávacou organizáciou Spojenou školou – Gymnáziom Mikuláša Galandu.
Projekt pozostáva zo štyroch hlavných aktivít. Prvou sú medzigeneračné aktivity s dôrazom na tradície regiónu a výmenu skúsenosti s mladými ľuďmi čo pozostáva z oboznámenia mladých ľudí a detí s ľudovými zvykmi v Turci (Vítanie jari, fašiangy, dožinky, od Ondreja do Troch kráľov....) v spoločných neformálnych aktivitách, to znamená formou „škola hrou pre deti a mládež“;
Ďalšou aktivitou „Počítač – kamarát či nepriateľ?“ je vzdelávacia aktivita v oblasti počítačovej gramotnosti, základou práce na počítači, využitie internetu seniormi v spolupráci so Spojenou školou – Gymnáziom Mikuláša Galandu v Turč. Tepliciach. Do tejto aktivity budú opäť zapojení dobrovoľníci a aktivisti z radov detí a mládeže a opäť škola hrou tentokrát pre seniorov.
Zdraví do vysokého veku je ďalšou aktivitou tohto projektu, v rámci ktorej budú uskutočnené semináre so zdravotnou a siciálnou tematikou, ale aj semináre zamerané na dopravnú výchovu.
Poslednou aktivitou je vytvorenie knižnice klubu dôchodcov a hlasné čitánie z obľúbených kníh podľa vlastného výberu seniorov dobrovoľníkmi a aktivistami z radov detí a mládeže ale aj hlasné čítanie z obľúbených rozprávkových knižiek podľa vlastného výberu detí a mládeže dobrovoľníkmi a aktivistami z radov seniorov,
Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do projektu, získať nové skúsenosti, odovzdať vlastné skúsenosti a nadviazať priateľstvá aj s inými generáciami. Deti si môžu nájsť medzi seniormi ďalšiu starú mamu alebo starého otca a seniori medzi deťmi a mládežou chápavé a ústretové vnúčatá.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ ZMaRTT

Súvisiace fotogalérie: