DEŇ OBJATÍ (HUG DAY)

Ilustračný obrázok

V dnešnej dobe už nie je veľa vecí, ktoré sú zadarmo. Zadarmo môže byť však objatie a úsmev a tie práve vo štvrtok 25. júna 2015 rozdávala mládež v Turčianskych Tepliciach už po tretíkrát z iniciatívy Mestského parlamentu mladých. A prečo práve tento deň? Objatia sa totiž nerozdávali len v Turčianskych Tepliciach, ale na celom svete, keďže bol tento deň vybratý za medzinárodný deň objatí.

Začalo sa skoro ráno, keď sa členovia Mestského parlamentu mladých zhromaždili pred budovou Pedagogickej a sociálnej akadémie. Posádka bola prevažne mužská, aby potešili dievčatá. K nim sa neskôr pridali členky Žiackej školskej rady z PaSA, ktoré nezabudli objať ani riaditeľa školy. Neskôr sa skupina dobrovoľníkov presunula do Základnej školy na Ulici školská, kde objatie dostal malý prváčik, veľký deviatak, učitelia, ale aj údržbár. Postupne pribudli ďalší dobrovoľníci a tak sa na cestu plnú objatí vybralo 13 mládežníkov, ktorí sa rozdelili na dve skupinky a určili si trasy, kde rozdávali svoje objatia. Mohli ste ich spoznať podľa žltých alebo červených tričiek s tabuľkami v ruke s nápisom FREE HUGS, alebo OBJATIE ZADARMO. Navštívili mieste obchody, reštaurácie, školy, materské školy, kúpele, domov dôchodcov, gymnázium, ale aj mestský úrad, kde objatie dostal aj primátor mesta, Igor Hus. Veľkú odozvu malo toto podujatie najmä v dome dôchodcov. Úsmevy na tvárach starých ľudí dodávali mladým ešte väčšiu chuť pokračovať. Za celý deň vyzbierali viac ako 6 500 objatí. Zapojením sa do tejto akcie chceli hlavne ukázať na to, aké môže byť jednoduché vyčarovať na tvári úsmev a hlavne na fakt, na ktorý už viacerí zabúdajú, že úsmev a objatie je zadarmo.
Ak niekto v tento deň objatie nedostal nezúfajte, na budúci rok mládež z Mestského parlamentu mladých príde určite aj za vami.
Peter Heško, člen MPM a Petra Boháčiková, medialistka ŽŠR PaSA