DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice, Občianska iniciatíva Turianske Teplice – naše m(i)esto a Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. vám a vašim deťom ponúkajú:
• kvalitne, bezpečne a organizovane strávený čas v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s. – v liečebnom dom Kollár
• skúsených a kreatívnych inštruktorov (pedagógov)
• dni plné vzrušenia, zábavy, kúpania v Aquaparku, hier, výletov do okolia a trochu vzdelávania
• 5 týždňových denných letných táborov (v päťdňových turnusoch) od 19. júla 2010 do 20. augusta 2010. V prípade záujmu aj turnus v predposlednom augustovom týždni.

Podmienky:
• deti vo veku 7 – 12 rokov s trvalým bydliskom na území mesta Turčianske Teplice
• trvanie pondelok – piatok od 8 – 15 h.
• pre účastníkov táborov denné poskytovanie obedov a desiaty
• maximálny počet detí v jednom turnuse – 15

Cena – 0 eur (slovom nula eur)

Ing. Jozef Turčány a zástupcovia Občianskej iniciatívy Turčianske Teplice-naše m(ie)sto zabezpečili získanie finančných prostriedkov od súkromných darcov, vďaka čomu môžu vaše deti letný tábor absolvovať bezplatne.
Cena pre deti s trvalým pobytom v iných mestách a obciach: 15,-€/deň za 1 dieťa, t.j. 75€ na týždeň. Úhradu je potrebné vykonať do nástupu detí do tábora na účet č. 2483784004/5600, KS: 0308, VS: dátum dňa nástupu.

Prihlásiť sa môžete na základe prihlášky:
Mailom na adrese:
Ing. Eva Mališová: eva.malisova@azet.sk, 0905 307464 begin_of_the_skype_highlighting              0905 307464      end_of_the_skype_highlighting
Miriam Hechelmann - Lettrichová: mhechelmann@nasemiesto.sk, 0915 824725

Poštová adresa:
Ing. Eva Mališová
SNP 514/122
039 01 Turčianske Teplice

Viac informácií nájdete od 1.júla 2010 aj na internetových stránkach Občianskej iniciatívy Turčianske Teplice-naše m(i)esto www.nasemiesto.sk

Tešíme sa na spoločné a pekné leto

Ing. Eva Mališová
za OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice

Ing. Branislav Roháčik st., Miriam Hechelmann
za Občiansku iniciatívu Turčianske Teplice
Turčianske Teplice naše m(i)esto

PROGRAM (informácie a fotografie na www.nasemiesto.sk a www.zmartt.sk)

PONDELOK:
08 00 – 09.00 h. Úvod, zoznámenie sa, vychádzka do okolia a spoznávanie prostredia
09 00 – 10.00 h. Kreslenie – robenie vlajky a pokriku
10.00 – 10.30 h. Desiata
10 30 – 11.00 h. Kreslenie – robenie vlajky a pokriku
11 00 – 12.00 h. Hry v kúpeľnom parku (slepá baba, skrývačka)
12.00 – 13.00 h. Obed
13.00 – 15.00 h. Spoločenské, vedomostné a jazykové súťaže

UTOROK:
08 00 – 10.00 h. Kreslenie – robenie herbárov, vedomostné a jazykové súťaže
09.30 – 10.00 h. Desiata
10.00 – 13.00 h. Kúpanie v Aquapakru
13.00 – 14.00 h. Obed
14.00 – 15.00 h. Hry v kúpeľnom parku

STREDA:
08 00 – 15.00 h. Celodenný výlet autobusom do Gadera (desiata a obed formou balíčka)

ŠTVRTOK:
08 00 – 10.00 h. Mini olympiáda - loptové hry (vybíjaná, prehadzovaná, futbal), vedomostné a jazykové súťaže
09.30 – 10.00 h. Desiata
10.00 – 13.00 h. Kúpanie v Aquapakru
13.00 – 14.00 h. Obed
14.00 – 15.00 h. Hry v kúpeľnom parku

PIATOK:
08 00 – 10.00 h. Orientačný pochod za pokladom
10.00 – 10.30 h. Desiata
10.30 – 12.00 h. Spoločenské, vedomostné a jazykové súťaže
12.00 – 13.00 h. Obed
13.00 – 15.00 h. Loptové hry, príprava na ukončenie
15.00 – 17.00 h. Grilovanie U Palatína - záverečné ukončenie s rodičmi

Poznámka:
• Zraz účastníkov denného detského tábora na recepcii Malej Fatry (LD Kollár)
• V prípade nepriaznivého počasia sa aktivity uskutočňujú v priestoroch Malej Fatry (LD Kollár)
• Lektori: Radka Mníchová 0917 219160, Ján Červoč 0915 431742
• Desiata a obed sa podávajú v jedálni Malej Fatry (LD Kollár)
• Dopravu zabezpečuje Ján Makový - kontakt: 0905 439756
• Zdravotná služba: MUDr. Ľubica Mendelová – kontakt 0903 508099
• Kontaktné osoby:
Ing. Eva Mališová
eva.malisova@azet.sk
0905 307464 www.zmartt.sk

Miriam Hechelmann Lettrichová
mhechelmann@nasemiesto.sk
0915 824725 www.nasemiesto.sk