DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ

Ilustračný obrázok

Štvrtý seminár pre seniorov, ktorý sa uskutočnil v rámci projektu "Aktívna jeseň života" s finančnou poporou Nádacie Orange v rámci programu Zelená pre seniorov dňa 27. septembra 2010 v Klube dôchodov v Turčianskych Tepliciach, bol zameraný na domácu ošetrovateľskú starostlivosť. Takmer štyridsiatim účastníkom tohto seminára PhDr. Daniela Šolónyová, vedúca ADOS v Turčianskych Tepliciach, vysvetlila podmienky poskytovania tejto starostlivosti. Porozprávala o potrebe starostlivosti o svoje zdravie až do vysokého veku, o potrebe telesného pohybu a pobyte na čerstvom vzduchu. Záver patril diskusii, kde sa účastnici posťažovali aj na nezáujem najbližšíh príbuzných pri chorobe staršieho človeka. Poukázali na to, že častokrát takýto postoj vedie k umiestneniu staršieho človeka do domova dôchodcov. V tejto súvislosti vyjadrili požiadavku na zriadenie denného stacionára pre dôchodcov tzv. škôlky pre seniorov, čím by sa aspoň čiastočne vyriešili podmienky pre starších ľudí, keď ich deti sú nútené chodiť do práce, aby sa postarali o svoje deti a rodiny.
Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Súvisiace fotogalérie: