Mestský parlament mladých navštívil Holešov

Ilustračný obrázok

Projekt Európa 2030, podporený z grantového programu Mládež v akcii, realizovaný parlamentmi mládeže z Kremnice (SR), Turčianskych Teplíc (SR), Holešova (ČR) a Nového Jičína (ČR), v mesiaci máj pokračoval spoločným stretnutím v Česku.

V stredu 7. mája 2014 sme sa s plnými kuframi stretli na zastávke diaľkových autobusov a ešte s rozospatým výrazom na tvári sme nasadali do mikrobusu. Cieľom cesty bolo stretnutie mládežníckych parlamentov v meste Holešov.
Hneď po príchode do cieľa sme sa zúčastnili podujatia „Dni Európy“, ktoré sa uskutočňovalo pri príležitosti 10. výročia vstupu Českej republiky do EÚ. Podujatie pozostávalo z rôznych aktivít pre deti a mládež. Prostredníctvom balónov sme posielali želania pre Európu, spoločne sme si zabubnovali, učili sme sa tancovať grécky národný tanec a tak pripomenuli blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. Neskôr nás privítali v centre voľného času TyMy a po vybalení svojich vecí sme sa spoločne všetci vybrali sa do Zlína na krajský úrad. Keďže náš projekt je zameraný na oboznámenie sa s činnosťou krajských a obecných úradov a na ich spoluprácu s mládežou, v Zlíne nás čakali zástupcovia krajského úradu, ktorí nás informovali o ich činnosti a najmä o školstve v Česku. Krajský úrad sídli v trinásťposchodovom Baťovom mrakodrape a tak sme sa oboznámili aj s históriu Baťových závodov, videli sme tiež zasadačku, kde zasadá krajský parlament a prekvapila nás kancelária – výťah pôvodného majiteľa Baťu. Na záver sa nám podarilo odchytiť aj hejtmana Zlínskeho kraja, Statislava Mišáka, ktorý je poriadny chlapisko.
Na druhý deň nás čakalo milé prekvapenie. Zavítala k nám europoslankyňa Českej republiky Olga Sehnalová, ktorá nám porozprávala ako sa dostala do Európskeho parlamentu, ako parlament funguje, aké sú dôležité vyjednávania a celá ich práce pre príslušný štát EÚ. Popoludní nás opäť čakala práca na projekte. Rozdelili sme sa do štyroch skupín, vždy po jednom z každého mesta, a pripravili si anketu pre obyvateľov Holešova. S anketou sme sa vybrali do mesta položiť niekoľko otázok ich obyvateľom. Cestou sme mali možnosť navštíviť krásny park pri zámku, kde sa uskutočnil prvý ročník „Guličkiády“, prezrieť si okolie zámku, požičať si lodičky a plaviť sa na jazere v tvare trojzubca. Príroda okolo zámku je neskutočne krásna. Cestou späť do TyMy sme ešte dorábali našu anketu, večer ju zhodnotili a pripravili si ju na ďalší deň, na stretnutie so starostom Holešova.
Vo štvrtok ráno sme navštívili mestský úrad, kde sme si vypočuli bohatú prednášku o histórii mesta. Neskôr k nám zavítal aj starosta mesta Holešov, Pavel Svoboda, ktorý porozprával o fungovaní ich mesta. Každá skupina potom odprezentovala výstupy zo svojej ankety, z ktorej sme sa dozvedeli, že najväčšími problémami mesta sú herne a rómski obyvatelia a naopak pýchou je zámok a jeho park.
Dievčatá z Holešova nás potom zaviedli do ich školy. Z vonku vyzerala ako úplne obyčajná škola, ale keď sme viac spoznávali jej priestory zistili sme, že je celá veselo vymaľovaná, triedy žiaria jasnými farbami, že má veľké futbalové ihrisko s umelou trávou, basketbalové ihrisko, dobre vybavenú telocvičňu a veľký bazén. Po príchode do TyMy nás opäť čakala ďalšia zaujímavá úloha. Keďže náš projekt sa volá Európa 2030 a prednedávnom sme spoločne oslavovali „Deň Európy“, dostali sme za úlohu na staré okná namaľovať symbolické znaky štátu z Európskej únie podľa vlastného výberu a tak vytvoriť obrazy pod názvom „Okná do Európy“. Naše okná do Európy zdobili štáty: Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Nemecko a Fínsko. Záver tohto dňa patril športu aj kultúre. Najprv sme si spoločne s cvičiteľkou zacvičili na trampolínach, kde sme si overili vlastnú kondíciu a potom sme išli do kaviarne na vernisáž výstavy fotografií „Rok s TyMy“, ktorá prezentovala činnosť centra voľného času za uplynulý rok. Bol to krásny kultúrny zážitok. Večer nás opäť čakala v Tymy práca na projekte, tzv. „Politické harašenie“. Každá skupina si pripravila scénku a predviedla neuveriteľnú šou v kostýmoch, na čom sme sa dobre zabavili. Posledný večer sme nakoniec strávili veľmi emotívne, pretože sme vedeli, že sa budeme musieť rozlúčiť. Každý dostal sviečku, pero a papier. Po tme a pri hudbe sme chodili po miestnosti, písali každému na jeho papier priania, poďakovania a zážitky, ktoré sme s ním zažili. Táto rozlúčka v nás vyvolala neuveriteľné pocity. Plač, smiech, smútok a tiež šťastie, ktoré prežíval každý z nás. Nebolo divu, že sa nám ani nechcelo ísť spať.
Druhý deň, po ťažkom večeri, sa každému ťažko vstávalo. Čakalo nás posledné zhodnocovacie stretnutie, na ktorom sme si prebrali celý štvordňový pobyt, pripravili si vlastný Youthpass, v ktorom si každý zhodnocuje čo sa dozvedel a čo sa týmto projektom naučil.
V sobotu, pred odchodom domov, sme si ešte pozreli súťaž breakdancerov od malých detí až po dospelých, ktorá sa konala v telocvični TyMy. Bolo to neuveriteľné ako robili aj malí tanečníci rôzne premety a ako zručne tancovali. A už nás čakala len rozlúčka plná sĺz a objatí. Nechcelo sa nám nikomu odísť, pretože sme sa cítili veľmi dobre. Nechceli sme odísť od ľudí, ktorí sa nám dostali tak hlboko do srdca a s ktorými sme si veľmi dobre rozumeli. Neľutujeme ani jednu chvíľu prežitú s nimi. Aj keď sme tam boli len štyri dni, máme zážitkov ako z troch týždňov. Nikdy na tento pobyt nezabudneme. Veľmi dobre sa o nás starali a pripravili bohatý program. Nezabudnuteľné zostane aj stretnutie so „živou“ europoslankyňou ale aj so „živým“ grófom.
Dominika Bahurinská, členka MPM Turčianske Teplice