O extrémizme bez extrémov

Ilustračný obrázok

Tento názov niesla medzinárodná konferencia, konajúca sa 16. – 17. júna 2016 v Bratislave v hoteli Austria Trend, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia MPM Turčianske Teplice. Rozhľadení ľudia všetkých vekových kategórii sa zišli, aby spoločne diskutovali o problémoch týkajúcich sa čoraz viac rozmáhajúcemu sa extrémizmu a o možnostiach ich riešenia.
Konferencia pozostávala z mnohých zaujímavých prednášok, diskusií a workshopov. O prvú, veľmi obohacujúcu prednášku sa postaral nemecký expert Harald Weilnböck, ktorý hovoril o tom, ako predchádzať násilnému extrémizmu a skupinovej nenávisti. Ďalej nasledovala panelová diskusia so slovenskými odborníkmi v oblasti sociológie, politológie či psychológie. Posledná odborná prednáška sa venovala výchove k ľudským právam ako prevencii radikalizmu. Oba dni sme si ako účastníci mali možnosť vybrať spomedzi viacerých workshopov venujúcich sa rôznym témam: sociálnej súdržnosti, totalite, vzdelávaniu či umeniu. Konferencia bola naozaj poučná a všetci účastníci aj rečníci si určite rozšírili svoje obzory. Je totiž veľmi dôležité, aby sme si všetci uvedomili, aká je vzájomná tolerancia nevyhnutná a oslobodzujúca.
Diana Musová, predsedníčka MPM