Prečítaj mi .......

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice pripravilo pre seniorov v rámci projektu "Aktívna jeseň života", podporeného z Nadácie Orange, otvorenie čitárne dňa 28. októbra 2010 o 13.30h. v Klube dôhodcov v Turčianskych Tepliciach. Súčasťou otvorenia bolo hlasné čítanie pre členov klubu dôchodcov a deti z materskej školy z mestskej časti Dolná Štubňa.
Obdobné podujatie pod názvom Prečítaj mi rozprávku sa uskutočnilo v materskej škole v mestskej časti Dolná Štubňa, kde deťom členka klubu dôchodcov Katarína Trakovická čítala rozprávky z rozprávkových knižiek.
Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Súvisiace fotogalérie: