SENIORI ŠPORTOVALI

Ilustračný obrázok

Každý si myslí, že Medzinárodný deň detí patrí len deťom aj napriek tomu, že všetci sme deťmi svojich rodičov. Dieťaťom zostáva po celý život aj ten, ktorý je mladý svojou mysľou a zmýšľaním. Má chuť sa hrať, súťažiť a baviť sa aj vo vysokom veku. Takýto sú aj členovia Klubu dôchodcov v Turčianskych Tepliciach.

Na MDD si naplánovali športový deň v záhradnej reštaurácii „U Palatína“, počas ktorého im pomáhali členovia občianskeho združenia Zdravé mesto a región Turčianske Teplice a dobrovoľníci. V jednoduchých disciplínach si navzájom zmerali sily, odložili oporné palice a aj napriek ťažkému ohýbaniu chrbtice hádzali loptu do siete, odskúšali si jednoduchý kriket, snažili sa zhodiť kolky a nazbierať čo najviac bodov. Zasúťažili si aj v detskej disciplíne z Cesty rozprávkovým lesom, v hode šiškou do brucha veveričky. Nakŕmili ju do prasknutia a pri tom sa aj príjemne zabavili. Tí, ktorí uspeli, boli odmenení drobnými vecnými cenami, ktoré im poskytlo Mesto Turčianske Teplice.
V hode do koša sa na prvom mieste umiestnila pani Pavlíková a na druhom mieste pani Šavlová, v krikete si prvé miesto zaslúžila pani Čavojová a druhé miesto pani Šavlová, v kolkoch sa na prvom mieste umiestnila pani Šavlová a na druhom mieste pán Hromada. V hode šiškou do brucha veveričky najlepšie výkony a prvé miesto dosiahla pani Prilinská a druhé miesto pán Pekár. Absolútnym víťazom, so ziskom dvoch druhých mies a jedného prvého miesta sa stala pani Šavlová.
Úcta a poklona patrí však všetkým súťažiacim, ktorí sa zapojili, pretože pre nich je vek len číslo na narodeninovej torte. V srdci sú stále deťmi a majú stále chuť sa hrať, nemyslieť na choroby a obmedzenia.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka ZMaRTT

Súvisiace fotogalérie: