SOCIÁLNE SLUŽBY PRE SENIOROV

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice pripravilo pre seniorov v rámci projektu "Aktívna jeseň života", podporeného z Nadácie Orange, poslednú prednášku na tému sociálne služby, kmpenzačné pomôky a sociálne dávky dňa 11. októbra 2010 o 13.30h. v Klube dôhodcov v Turčianskych Tepliciach. Prednáška sa uskutočnila v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Turčianskych Tepliciach. Mgr. Petrovičová zodpovedala na zvedavé otázky nielen seniorom z klubu dôhodov ale aj členom miestnej organizácie zdravotne postihnutých osôb. Seminár sa uskutočnil aj v spolupráci s Lokálnym partnerstvom sociálnej inklúzie Turiec, ktoré svoju činnosť zameriava práve na túto oblasť.
Ing. Eva Mališová, koordinátorka projektu

Súvisiace fotogalérie: