SPOLUPRÁCA DETÍ A SENIOROV

Ilustračný obrázok

Zámerom projektu „Vytvorme si krajší svet“, ktorý realizuje občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice s finančnou podporou Nadácie Orange je aktívna spolupráca detí a seniorov. Preto sa v septembri tohto roku uskutočnili v klube dôchodcov spoločné tvorivé dielne seniorov s deťmi zo školského klubu z Horných Rakoviec. Najprv to bola práca s hlinou pod vedenímn lektorky Mgr. Kataríny Trakovickej, v rámci ktorej si vytvorili prasiatka pre šťastie a drobné hlinené vianočné ozdoby. Neskôr to bolo zdobenie medovníkov pod vedením lektorky Evy Verešovej. Úspešné bolo aj športové popludnie v reštaurácii U palatína v sobotu 22. septembra, na ktorom sa zúčastnilo päťdesiat súťažiacich seniorov a detí liečiacich sa v našich kúpeľoch. Na začiatku sa oboznámili s cvičením jógy pod vedením cvičiteľky Emílie Majerskej z Martina, pokračovali nenáročnými športovými disciplínami a záver patril maxi Človeče nehnevaj sa. Živé figúrky tvorili zmiešané družstvá seniorov a detí a zábava tak trvala takmer do večera. K príjemnej pohode prispelo aj opekanie špekáčok a vecné ceny, ktoré si úspešní súťažiaci prevzali v závere podujatia. Výhercami nakoniec boli všetci, ktorí sa podujatia zúčastnili a prekonali pohodlie, alebo prerušili prácu v záhradke.
Okrem týchto aktivít seniori už absolvovali prednášku o upevňovaní pamäti v podaní Ing. Dariny Štrbovej, o zdravotných problémoch seniorov s MUDr. Annou Danišovou, o doprave v meste s Ing. Jaroslavom Mališom a tvorivé dielne s Natašou Terekovou zamerané na viazanie špagátu - macramé a s Evou Chorváthovou na maľbu horúcim voskom a žehličkou – enkoustiku.
Do konca októbra ich ešte čaká prednáška o bylinkách a zdravom životnom štýle a tvorivé dielne zamerané na dekorácie z kvetov. Všetky výrobky, ktoré seniori a deti počas projektu vyrobili a ešte vyrobia, budú v závere projektu vystavené na ich spoločnej výstave v klube dôchodcov.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ ZMaRTT, koordinátorka projektu/

Súvisiace fotogalérie: