STRETNUTIE V MPM

Ilustračný obrázok

V priestoroch Mestského parlamentu mladých sa dňa 22. júna uskutočnilo stretnutie organizácii a občianskych združení, ktoré sa venujú deťom a mládeži v Turčianskych Tepliciach. Hlavnou témou bola výmena informácii a vzájomné spoznanie sa.

Pozvanie prijali zástupkyne Žiackej školskej rady PaSA Natália Čupcová a Lenka Babečková, zástupca občianskeho združenia Fatra Ľubomír Hanko, zástupkyňa Centra voľného času v Turčianskych Tepliciach Radka Rešetárová, zástupkyňa občianskeho združenia Zdravé mesto a región Turčianske Teplice Eva Mališová, ktorá je tiež koordinátorkou MPM a za Mestský parlament mladých Turčianske Teplice Peter Heško a Diana Musová. Pozvanie prijal aj zamestnanec Mesta Turčianske Teplice Ján Baťka, ktorý sa posledné mesiace pravidelne zúčastňuje aj stretnutí MPM. Stretnutie inicioval zástupca Rady mládeže Žilinského kraja Jozef Korený, ktorý aj viedol spoločnú diskusiu. Hneď na začiatku každý predstavil svoju organizáciu, podujatia, ktoré organizuje a svoje spolupracujúce organizácie. Týmto spôsobom si prítomní navzájom vytvorili predstavu o činnosti jednotlivých organizácií a debata pokračovala voľnou diskusiou na tému spolupráce. Počas brainstormingu zaznelo veľa dobrých nápadov, no ako budú vyzerať ich konečné podoby je ešte priskoro povedať. Každopádne za MPM Turčianske Teplice môžeme povedať, že prípadné spoločné aktivity by boli prínosom pre všetky strany. Preto by sme chceli aj touto cestou poďakovať Jozefovi Korenému za úsilie ktoré vyvinul, ale aj organizáciám, ktoré sa tohto stretnutia zúčastnili. A už teraz sa tešíme na budúcu spoluprácu!
Peter Heško, člen MPM