TURČIANSKOTEPLICKÁ KVAPKA KRVI

Ilustračný obrázok

Občianske združenie zdravé mesto a región Turčianske Teplice v spolupráci s Miestnym spolkom SČK Dolná Štubňa a občianskou iniciatívou Turčianske Teplice – naše m(i)esto zorganizovali dňa 20.septembra 2010 od 8.00 h. do 12.00 h. v spoločenskej sále liečebného domu Malá Fatra odbery krvi za pomoci Martinskej fakultnej nemocnice Martin. Odberu krvi sa zúčastnilo 25 dobrovoľníkov, z toho 7 prvodarcov krvi
V popoludňajších hodinách od 15.00 h. do 17.00 h. podujatie pokračovalo prezentáciou medicínskych prístrojov novej generácie slúžiacich hlavne k preventívnym vyšetreniam srdcových a rakovinových ochorení. Prezentácia bola spojená s možnosťou bezplatného merania pre zúčastnených občanov. Na tomto podujatí sa zúčastnilo cca 50 ľudí, ktorí si so záujmom nielen informácie o nových diagnostických prístrojoch vypočuli, ale aj sami tieto vyšetrenia podstúpili a presvedčili sa o pravdivosti odprednášaneho.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ ZMaRTT

Súvisiace fotogalérie: