VÝSTAVA V KLUBE DÔCHODCOV

Ilustračný obrázok

V mesiaci október výstavou prác z tvorivých dielní seniorov a detí bol v klube dôchodcov ukončený projekt „Vytvorme si krajší svet“, ktorý realizovalo občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice s finančnou podporou Nadácie Orange.
Výstava bola vyvrcholením a pekným ukončením spoločných aktivít seniorov z klubu dôchodcov a detí zo školského klubu pri ZŠ Horné Rakovce, čo umocnili deti aj krátkym programom a odovzdaním drobných darčekov a pozdravov seniorom k Mesiacu úcty starším. Na spoločnom posedení s občerstvením a vlastnými výrobkami si zaspomínali na spoločnú tvorbu pri macramé, enukastike (maľbe horúcim voskom a žehličkou), pri zdobení medovníkov, či pri práci s hlinou, z ktorej sa tešili z prasiatok pre šťastie a z ozdôb na vianočný stromček. Poslednou aktivitou v rámci tvorivých dielní bola ikebana, na ktorej si seniori vytvorili jesenné a zimné dekorácie pre klub dôchodcov a deti pre svoju školu. Záver bol venovaný všetkým zosnulým, ktorých si pripomenuli minútou ticha.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ ZMaRTT, koordinátorka projektu

Súvisiace fotogalérie: