VYTVORME SI KRAJŠÍ SVET

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej len OZ ZMaRTT), je dobrovoľnou organizáciou, ktorá svoju činnosť zameriava na zdravý životný štýl pre jednotlivcov ale aj celé rodiny. V tomto roku svoje zameranie upriamilo na spoločné trávenie voľného času seniorov s deťmi a mládežou a tak na základe projektu s finančnou podporou Nadácie Orange z programu Zelená pre seniorov 2012 realizuje od mája do konca októbra 2012 projekt pod názvom Vytvorme si krajší svet. Projekt je určený najmä pre seniorov z klubu dôchodcov so zapojením detí a mládeže z miestnych škôl, čím nadväzuje na obdobný projekt z roku 2010.

Projekt pozostáva zo štyroch hlavných oblastí. Prvá je zameraná na úpravu klubu dôchodcov výsadbou kverov do truhlíkov a výzdobu klubu vlastnými prácami. V rámci tejto aktivity sa členovia klubu dôchdcov spolu s deťmi a mládežou zapoja do tvorivých dielní a svoje práce budú môcť v závere projektu prezentovať na spoločnej výstave prác.

Ďalšia oblasť je zameraná na zdravie a s ním súvisiace aktivity ako zdravotný telocvik v SPA&Aquapaeku pod vedením profesionálnnej cvičiteľky, ale aj na nenáročné športové aktivity ako sú turistické vychádzky do okolia, alebo hranie spoločenských hier v kúpeľnom parku.

Tretia oblasť je zameraná na spoločné aktívne trávenie voľného času so svojini rodinami, deťmi a mládežou formou rodinných súťaží v kolkoch, petangu, či v človeče nehnevaj sa.

Posledná, štvrtá oblasť, je zameraná na päť prednášok so zdravotnou a spoločenskou tématikou.

Aktuálnou aktivitou bola výsadba kvetov do truhlíkov na okná klubu dôchodcov spojená s prednáškou „Starostlivosť o kvety a záhradu“, ktorá sa uskutočnila 28. mája 2012 v klube dôchodcov od 14.30h.

Vítaní sú všetci, ktorí majú záujem aktívne sa zapojiť do projektu, získať nové skúsenosti, odovzdať vlastné skúsenosti a nadviazať priateľstvá aj s inými generáciami. Deti si môžu nájsť medzi seniormi ďalšiu starú mamu alebo starého otca a seniori medzi deťmi a mládežou chápavé a ústretové vnúčatá.
Ing. Eva Mališová, predsedníčka OZ ZMaRTT

Súvisiace fotogalérie: