TVORIVÉ DIELNE

Ilustračný obrázok

Od marca 2012 prebiehajú v spoločenskej sále liečebného domu Malá Fatra v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice, a.s. každý piatok od 16.30 h. do 18.00 h. "Tvorivé dielne" pre klientov kúpeľov. Kúpeľní hostia sa môžu oboznámiť s rôznymi tvorivými technikami.

TURČIANSKOTEPLICKÁ KVAPKA KRVI

Ilustračný obrázok

Občianske združenie zdravé mesto a región Turčianske Teplice v spolupráci s Miestnym spolkom SČK Dolná Štubňa a občianskou iniciatívou Turčianske Teplice – naše m(i)esto zorganizovali dňa 20.septembra 2010 od 8.00 h. do 12.00 h. v spoločenskej sále liečebného domu Malá Fatra odbery krvi za pomoci Martinskej fakultnej nemocnice Martin. Odberu krvi sa zúčastnilo 25 dobrovoľníkov, z toho 7 prvodarcov krvi

NAUČME SA VDÝCHNUŤ ŽIVOT

Ilustračný obrázok

Občianske Združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice sa zapojilo do podujatia Miestneho spolku SČK Dolná Štubňa, ktoré v spolupráci s občianskou iniciatívou Turčianske Teplice – naše m(i)esto realizovali pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci dňa 15. septembra 2010 v Kultúrnom dome v mestskej časti Turčianskych Teplíc v Dolnej Štubni.

VIANOČNÝ PUNČ 2009

Predvianočný zhon sa aspoň na chvíľu zastavil, keď sa milovníci dobrej hudby a humorného slova stretli dňa 12. decembra 2009 v kaviarni Mocca cafe v kine Turiec v Turčianskych Tepliciach na dvojkoncerte pod názvom Vianočný punč. Podujatie bolo zorganizované občianskym združením Zdravé mesto a región Turčianske Teplice. Príjemnú vianočnú atmosféru hneď na začiatku navodzovala vianočná výzdoba kaviarne, veselo i vážne odetí účinkujúci v dedomrázovských čiapkach a čertových rožkoch, ale aj vianočným punčom rozvoňaná kaviareň a drobné darčeky pri príchode.

VÝSTAVA V MOCCA CAFE 2009

Pred viac ako rokom, v Turčianskych Tepliciach, vystavovali študenti Výtvarného odboru štúdia pre dospelých miestnej Základnej umeleckej školy svoje výtvarné práce za roky 2005 až 2007. Ďalšiu výstavu otvorili vernisážou 6. novembra 2009 v priestoroch novovzniknutej kaviarne Mocca cafe v kine Turiec, ktorou predstavujú svoje práce za roky 2008 a 2009. Výtvarní umelci, ktorí sa svojej záľube venujú vo svojom voľnom čase štúdiom v ZUŠ Turč. Teplice pod vedením Petra Piatka, vystavujú svoje grafiky, olejomaľby, perokresby, akvarely a diela vytvorené kombinovanou technikou.

NÁUČNÝ CHODNÍK LESOPARK BÔR

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice a mesto Turčianske Teplice, s podporou Európskej únie prostredníctvom Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu vybudovali v roku 2001 náučný chodník v lesoparku Bôr v hodnote 398 000 Sk. Úlohou náučného chodníka je oboznámiť návštevníka so zaujímavosťami a zvláštnosťami lokality a prispieť k zlepšeniu vzťahu k prírode. Náučný chodník má 12 zastávok, na ktorých sú umiestnené informácie na konkrétnu tému a názov donora projektu.