Mestský parlament mladých

Ilustračný obrázok

V roku 2006 vznikol prvýkrát v Turč. Tepliciach Parlament mladých, ako poradný orgán primátora mesta. Vytvoril sa tým priestor na otvorené diskusné fórum mladých obyvateľov mesta a na prezentáciu ich vlastných problémov. Umožnila sa tiež aktívna spolupráca mladých ľudí na riešení problémov mládeže v Turčianskych Tepliciach. Prví „parlamentári“ mali k dispozícii vlasné priestory prenajaté od mesta, rozdelili si oblasti svojej práce, zúčastňovali sa mestských zastupitelstiev ale aj výmeny skúseností v partnerských mestách.

VYTVORME SI KRAJŠÍ SVET

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej len OZ ZMaRTT), je dobrovoľnou organizáciou, ktorá svoju činnosť zameriava na zdravý životný štýl pre jednotlivcov ale aj celé rodiny. V tomto roku svoje zameranie upriamilo na spoločné trávenie voľného času seniorov s deťmi a mládežou a tak na základe projektu s finančnou podporou Nadácie Orange z programu Zelená pre seniorov 2012 realizuje od mája do konca októbra 2012 projekt pod názvom Vytvorme si krajší svet.

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice, Občianska iniciatíva Turianske Teplice – naše m(i)esto a Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. vám a vašim deťom ponúkajú:
• kvalitne, bezpečne a organizovane strávený čas v priestoroch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s. – v liečebnom dom Kollár
• skúsených a kreatívnych inštruktorov (pedagógov)
• dni plné vzrušenia, zábavy, kúpania v Aquaparku, hier, výletov do okolia a trochu vzdelávania

AKTÍVNA JESEŇ ŽIVOTA

Ilustračný obrázok

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice v roku 2010 svoje zameranie upriamilo na integračné aktivity pre všetky vekové skupiny obyvateľov Turčianských Teplíc a tak na základe projektu s názvom Aktívna jeseň života začalo od júna 2010 realizovať projekt s finančnou podporou Nadácie Orange.