OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice spolupracuje s týmito organizáciami na území mesta Turčianske Teplice:

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec
SNP 514/122, 03901 Turčianske Teplice
Tel.č.: 043/4922711
web: www.lpsituriec.szm.sk

OZ Kvitnúca nádej
Kúpeľná 8, 03901 Turčianske Teplice
Tel.č.: 043/4922577
web: www.kvitnucanadej.sk

Skupina orientálneho tanca AMIRAH
Petra Poništová
Tel.č. 0907 384329
E-mail:amirah@post.sk
web: www.amirah.sk

Klub dôchodcov
SNP 516, 03901 Turčianske Teplice
Tel.č.: 043/492 3249
web: www.klubdochodcov.sk

Mestský parlament mladých
Partizánska ul. 418/14, 03901 Turčianske Teplice