Stručná charakteristika OZ Zdravé mesto a región Turčianske Teplice

Občianske združenie Zdravé mesto a región Turčianske Teplice (ďalej len OZ ZMaRTT), je dobrovoľnou organizáciou zaregistrovanou Ministerstvom vnútra SR dňa 3.1.2000 pod číslom VVS/1-900/90-16076, ktoré svoju činnosť zameriava na zdravý životný štýl pre jednotlivcov ale aj celé rodiny.

Úzko spolupracuje so základnými školami na území mesta Turčianske Teplice ale tiež s OZ Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Turiec, OZ Kvitnúca nádej a s Regionálnou rozvojovou agentúrou Turiec. Spolupracuje tiež s Centrom volného času TyMy z partnerského mesta Holešov.

K aktivitám OZ ZMaRTT od roku 2002 patrí usporadúvanie kultúrno-športovo-spoločenského podujatia pre rodiny s deťmi „Cesta rozprávkovým lesom“, na ktorej sa deti v prekrásnom prostredí kúpeľného parku a lesoparku Bôr v Turčianskych Tepliciach môžu stretnúť s rozprávkovými bytosťami zo svojich rozprávkových knižiek. Spolupracuje tiež s mládežou, ktorej napomáha pri konštituovaní parlamentu mladých v Turčianskych Tepliciach.

OZ ZMaRTT je prijímateľom 2% z daní. Aktívne sa zapája do projektov na zlepšenie životných podmienok občanov mesta. V roku 2010 realizuje projekt pre seniorov pod názvom Aktívna jeseň života s finančnou podporou Nadácie Orange v rámci programu Zelená pre seniorov, a v spolupráci s občianskou iniciatívou Turčianske Teplice - naše m(i)esto denné letné tábory pre deti od 6 do 12 rokov. Usporadúva pravidelné tanečné kurzy pre ženy, kde ženy nielen získajú zručnosť v tejto oblasti, ale aj psychicky a fyziky pookrejú.

PrílohaVeľkosť
Návrh_zmluvy_o_spolupráci_CRL.doc39.5 KB
Návrh_zmluvy_o_spolupráci_vseobecna.doc38 KB